Wednesday, June 3 2020, 16:46 pm
HOËRSKOOL CARLETONVILLE GEDRAGSKODE ordelike effektiewe …

HOËRSKOOL CARLETONVILLE GEDRAGSKODE ordelike effektiewe …

Carletonville van toepassing wanneer hulle op of af van die terrein is en in hulle skooldrag geklee is. Ook wanneer die skool by enige geleentheid verteenwoordig word. C. BEMAGTIGING: Elke personeellid is bemagtig om ʼn leerling wat steurend, ontwrigtend en/of tydverkwistend optree, op een van die volgende wyses te hanteer, soos hy/sy van